Prof.Asoc.Dr. Indrit Baholli, Dekan

Përgjegjësit e departamenteve

Prof.Asoc.Dr. Indrit Baholli, Përgjegjës i departamentit të Teknologjisë së Informacionit

Prof.Dr. Adriana Gjonaj, Përgjegjës i Departamentit Informatikë Ekonomike

Dr. Gentian Hoxhalli, Përgjegjës i Departamentit Matematikë Statistikë

Departamenti Teknologji Informacioni

Staf i brendshëm

Prof.Asoc.Dr. Indrit Baholli

Prof.Asoc.Dr. Anni Dasho

Ermelinda Nako, MSc

Irena Fata, MSc

Staf i jashtëm

Prof.Asoc.Dr. Edlira Mertiri

Dr. Hergis Jica

Dr. Vilma Tomço

Erges Nako, MSc

Jorgo Çipa, MSc

Rexhion Qafa, MSc

Sofika Petrofski, MSc

Departamenti Informatikë Ekonomike

Staf i brendshëm

Prof.Dr.Adriana Gjonaj

Endri Plasari, MSc

Florenc Hidri, MSc

Luan Sinanaj, MSc

Virtyt Lesha, MSc

Staf i jashtëm

Prof.Dr. Aleksandër Xhuvani

Prof.Asoc.Dr. Ezmolda Barolli

Prof.Asoc.Dr. Nevila Baçi

Dr. Albana Gorishti

Dr.Blerina Vika

Dr.Erjon Zoto

Departamenti Matematikë Statistikë

Staf i brendshëm

Dr.Gentian Hoxhalli

Prof.Dr.Thoma Mitre

Dr.Nazmi Xhomara

Migena Musallari, MSc

Staf i jashtëm

Dr.Ogerta Stroka

Dr.Miranda Enesi

Dr.Alfred Daci

Arsejda Gjyli, MSc

Eni Xheko, MSc

Minire Vako, MSc