Kalendari Akademik (Master Shkencor)

15 tetor 2018 Fillimi i Semestrit të Parë
15 – 19 tetor 2018 Mësim java e I-rë
22 – 26 tetor 2018 Mësim java e II-të
29 tetor – 2 nëntor 2018 Mësim java e III-të
1 – 3 nëntor 2018 Regjistrim provimesh (vjeshta II)
5 – 9 nëntor 2018 Mësim java e IV-të
5 – 9 nëntor 2018 Sezon Provimesh vjeshta II
12 – 16 nëntor 2018 Mësim java e V-të
15 – 16 nëntor 2018 Dorëzimi i temave të diplomave sezoni i II-të
19 nëntor 2018 Sezon diplomimi II ( provim diplome/ mbrojtje diplome)
19 – 23 nëntor 2018 Mësim java e VI-të
26 – 30 nëntor 2018 Mësim java e VII-të
28 nëntor 2018 Festë Zyrtare – Dita e Flamurit dhe Pavarësisë
29 nëntor 2018 Festë Zyrtare – Dita e Çlirimit
Deri më 30 nëntor 2018 Dorëzimi i aplikimeve për temë diplome
3 – 7 dhjetor 2018 Mësim java e VIII-të / Provimet e Ndermjetme
8 dhjetor 2018 Festë Zyrtare – Dita Kombëtare e Rinisë
10 – 14 dhjetor 2018 Mësim java e IX-të
17 – 21 dhjetor 2018 Mësim java e X-të
Deri më 21 dhjetor 2018 Afati i fundit i pagesës së këstit të parë të tarifës së studimit
24 Dhjetor  – 6 Janar 2019 Pushim për festat e fundvitit, për studentët
7 – 11 janar 2019 Mësim java e XI-të
14 – 18 janar 2019 Mësim java e XII-të
21 – 25 janar 2019 Mësim java e XIII-të
Deri më 18 janar 2019 Shpallja e temave të diplomave.

Shpërndarja e formularëve për aplikim për temë diplome

28 janar – 1 shkurt 2019 Mësim java e XIV-të
4 – 8 shkurt 2019 Mësim java e XV-të
Deri më 1 shkurt 2019 Miratimi dhe shpallja e temave të diplomave dhe pedagogëve udhëheqës për ciklin e dytë të studimeve Master
8 shkurt 2019 Mbarimi i semestrit të parë
11 – 23 shkurt 2019 Sezoni i provimeve të semestrit të parë (Sezoni i dimrit)
25 shkurt – 3 mars 2019 Pushimet e semestrit
25 shkurt – 30 mars 2019 Pagesa e Tarifës së studimit për semestrin e dytë
4 mars 2019 Fillimi i Semestrit të Dytë
4 mars – 14 korrik 2019 Praktika mësimore – orët në auditor 2 orë / 15 javë mësimore
4 – 8 mars 2019 Mësim java e I-të
11 – 15 mars 2019 Mësim java e II-të
14 mars 2019 Festë zyrtare – Dita e Verës
18 – 22 mars 2019 Mësim java e III-të
22 mars 2019 Festë zyrtare – Dita e Nevruzit
25 – 29 mars 2019 Mësim java e IV-të
28 – 29 mars 2019 Regjistrim riprovime/përmirësime I (vetëm për vitin e III-të)
1 – 5 prill 2019 Mësim java e V-të
8 – 12 prill 2019 Mësim java e VI-të
15 – 19 prill 2019 Mësim java e VII-të
22 prill 2019 Pushim zyrtar nga e diela e Pashkëve Katolike
23 – 26 prill 2019 Mësim java e VIII-të / provim i Ndërmjetëm
29 prill 2019 Pushimi zyrtar për Pashkët Ortodokse
30 prill – 3 maj 2019 Mësim java e IX-të
1 maj 2019 Pushim zyrtar –Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve
6 – 10 maj 2019 Mësim java e X-të
13 – 17 maj 2019 Mësim java e XI-të
20 – 24 maj 2019 Mësim java e XII-të
27 – 31 maj 2019 Mësim java e XIII-të
3 – 7 qershor 2019 Mësim java e XIV-të
5 qershor 2019 Festë zyrtare – Dita e Bajramit të Madh
10 – 14 qershor 2019 Mësim  java e XV-të
14 qershor 2019 Përfundimi i semestrit të dytë
17 – 28 qershor 2019 Sezoni i provimeve verore
1 korrik 2019 Provimi i praktikës mësimore
2 – 5 korrik 2019 Sezon riprovime/përmirësime (para diplomimit)
8 korrik 2019 Dorëzimi i diplomave për sezonin e diplomimit I
10 – 12 korrik 2019 Sezon diplomimi (provim diplome /mbrojtje diplome)
11 gusht 2019 Festë zyrtare – Kurban Bajrami
26 – 30 gusht 2019 Regjistrimi për sezonin e provimeve vjeshtë I
2 – 13 shtator 2019 Sezoni i provimeve vjeshtë I
16 shtator 2019 Dorëzimi i diplomave për sezonin vjeshtë I
29 shtator 2019 Sezoni i diplomimit vjeshtë I

(provim diplome/mbrojtje diplome)

27 shtator 2019 Ceremonia e Diplomimit
30 shtator 2019 Perfundimi i vitit akademik 2018 – 2019