Administrator i Fakultetit Të Mjekësisë

Gea Gjineci

+355 69 741 0923