Botime

Konferenca e VI-të Shkencore Ndërkombëtare me temë: “Sistemi i Drejtësisë në Udhëkryqin e Transformimit”, 4 Maj 2016

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë: “Informaliteti, taksat dhe zhvillimi ekonomik” 3-4 Mars 2016