FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

PROF. DR. PETRIT BARA, DEKAN

Përgjegjësit e Departamenteve

Prof. Dr. Rozarka Budina, PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT TË STOMATOLOGJISË

Prof. Dr. Gezim Bocari, PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT TË FARMACISË

Prof. Asoc. Dr. Sokol Paparisto, PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË

Departamenti i Stomatologjisë

Staf i brendshëm

Prof.Dr Petrit Bara

Gerila Tafaj, DR

Florian Xholi, DR

Edlira Zere, DR

Florian Zoto, DR

Albert Kreci, DR

Departamenti i Farmacisë

Staf i brendshëm

Josif Risto, DR

Gjergj Theodhosi, PROF.DR

Ferdinand Canaj, PROF.ASSOC.DR

Ferit Zavalani, PROF.ASC.DR

Ylber Jani, DR

Kiri Zallari, PROF.ASC.DR

Vangjel Tavo, DR

Departamenti i Infermierisë

Staf i brendshëm

Enilda Rrapaj, DR

Denisa Balo PHDc

Loreta Bica, DR

Valbona Doci Tahiraj, MSC

Lidra Gjyli, MSC

Islam Dauti, PROF.DR

Ethem Ruka, PROF.DR