FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

PROF. DR. PETRIT BARA, DEKAN

Përgjegjësit e Departamenteve

Dr. Rozarka Budina, PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT TË STOMATOLOGJISË

Prof. Dr. Gezim Bocari, PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT TË FARMACISË

Prof. Asoc. Dr. Sokol Paparisto, PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË

Departamenti i Stomatologjisë

Staf i brendshëm

Prof.Dr Petrit Bara

Dr. Xhovalin Bushi

Prof.Dr Gafurr Shtino

Prof.Dr Rozarka Budina

Prof.Asoc.Dr Agron Bytyqi

Dr. Erion Cerekia

Dr. Florian Xholi

Staf i jashtëm

Departamenti i Farmacisë

Staf i brendshëm

Prof.Dr Gezim Pocari

Dr. Ejona Zilja

Prof.Dr Ethem Ruka

Dr. Josif Risto

Dr. Liljana Ramosaco

Dr. Moza Zhubi

Dr. Valdete Malaj

Staf i jashtëm

Departamenti i Infermierisë

Staf i brendshëm

Prof.Dr Luljeta Cakerri

Denisa Balo PHDc

Prof.Dr Islam Dauti

Prof.Asoc.Dr Sokol Paparisto

Prof.Asoc.Dr Mylazim Gjocaj

Dr. Enilda Rrapaj

Dr. Loreta Bica