Zyra e Burimeve Njerzore

Gea Gjineci

Drejtor i Burimeve Njerëzore
Email: gea.gjineci@luarasi-univ.edu.al

             hr@luarasi-univ.edu.al