Fakte dhe shifra

Kolegji Universitar "Luarasi"

Kolegji Universitar “Luarasi” zotëron një sipërfaqe prej 6.609 m2, e cila është

vënë në funksion të procesit mësimor prej korrikut 2016. Kolegji Universitar

“Luarasi”, i pozicionuar në zonën historike universitare të Tiranës, ofron

infrastrukturën dhe logjistikën më bashkëkohore e më moderne në të gjithë

arsimin e lartë shqiptar

15

Vite në tregun e Edukimit në Shqipëri

6

Vite i Akredituar

16

Programe Studimi

6

Kategori Bursash

80% e të diplomuarve punësohen brenda 6 muajve

102

Studentë të rinj që kanë fituar bursa për vitin akademik 2018-2019

1731 të diplomuar në Luarasi që nga viti 2007

E studentëve të pranuar në vitin e parë janë me notë mesatare mbi 8

140

Pedagogë në shërbim të përgatitjes më të mirë të studentëve tanë

Numri i maturantëve që përzgjodhën Luarasin për këtë vit akademik