Fakulteti i Drejtësisë

Prof.Dr Maks Haxhia

DEKAN

Profesor Haxhia është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1982. Në vitin 1985 është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë. Ai ka marrë disa tituj akademikë si “Kandidat i Shkencave” (1990), “ Doktor i Shkencave Juridike” (1994), “Profesor i Asociuar” (2004) dhe “Profesor” (2013). Gjatë karrierës së tij ai ka kryer disa specializime në Shqipëri dhe jashtë vendit, përfshirë një specializim në Universitetin e Harvardit. Në vitin 1992, ka qenë Prokuror i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë. Ai iu bashkua Dhomës Kombëtare të Avokatisë në vitin1992 dhe është kryetar i saj prej vitit 2000. Gjithashtu, ai është anëtar i bordit të Shkollës së Magjistraturës prej vitit 2000. Për periudhën 1985 – 1992 ai ka ushtruar profesionin si pedagog në Fakultetin e Drejtësisë dhe prej vitit 1997 ai është pedagog me kohë të pjesshme në Shkollën e Magjistraturës. Është Kryetar i Komitetit Shkencor të Shkollës së Avokatisë dhe lektor përgjegjës në këtë Shkollë prej muajit Janar, 2013. Në vitin 2002 ai ishte anëtar i grupit të punës për hartimin e ligjit “ Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të Zyrtarëve Publikë dhe disa nëpunësve publikë”, si dhe autor i Ligjit “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”. Ai ishte anëtar i Stafit Teknik për hartimin e Kushtetutës në vitin 1998 si dhe autor i disa librave dhe artikujve.

Dr. Blerina Shkurti, Përgjegjës i Departamentit të të Drejtës Private

Dr. Dorina Gjipali, Përgjegjegjës i Departamentit të të Drejtës Publike

Dr. Lorenc Stojani, Përgjegjës i Departamentit të të Drejtës Penale

Departamenti i të Drejtës Private

Staf i Brendshëm

Prof.Asoc.Dr. Rezana Konomi

Prof.Asoc.Dr. Helga Vukaj

Dr. Blerina Shkurti

Dr. Agron Lamaj

Dr. Joana Qeleshi

Anteo Papa Doktorant

Dael Dervishi Doktorant

Staf i Jashtëm

Dr. Ardiana Kalo

Dr. Dashamir Kore

DOC. Valentina Kondili

Departamenti i të Drejtës Publike

Staf i Brendshëm

Dr. Dorina Gjipali

Lisien Damini Doktorant

Dr.Aleksandër Muskaj

Dr. Entela Abduli

Dr. Brunilda Gjoka

Dr. Lola Shehu

Dr. Elira Luli

Staf i Jashtëm

Prof.Dr. Irakli Kocollari

Prof.Asoc.Dr.Elsa Dobjani

Prof.Asoc.Dr Nejla Peka

Dr. Daniel Borakaj

Dr. Elton Musa

Dr. Denar Biba

Dr. Alfred Halilaj

Dr. Natalja Qano

Dr. Eda Cela

Dr. Erion Malaj

Magj. Marsida Xhaferllari

Departamenti i të Drejtës Penale

Të Brendshëm

Prof.Asoc.Dr. Luan Veliqioti

Dr. Lorenc Stojani

Dr. Admir Belishta

Dr. Erinda Ahmetaj

Prof. Dr Sabri Hoxha

Dr. Dashnor Dervishi

Të Jashtëm

Dr. Xhavit Shala

Dr. Alfred Balla

Dr. Bilbil Memaj

Dr. Ylli Pjeternikaj

Dr. Hasan Shkëmbi

Dr. Jonid Kazani

Dr. Marenglen Kasmi

Dr. Flora Laze