Aktivitete

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE DEKAN NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT TË UNIVERSITETIT “LUARASI”

 Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për Dekan të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës Dekani është autoriteti më i lartë akademik […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE DEKAN NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për Dekan të Fakultetit Ekonomik. Përshkrimi i vendit të punës Dekani është autoriteti më i lartë akademik i […]

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Pan-European të Sllovakisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Pan-European të Sllovakisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për pjesëmarrje në programin Erasmus + në Universitetin Pan-European të Sllovakisë. Kjo […]

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Singidunum të Serbisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Singidunum të Serbisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për pjesëmarrje në programin Erasmus + në Universitetin Singidunum të Serbisë. Kjo […]

Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Mazovian State University në Płock, Poloni. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Mazovian State University në Płock, Poloni. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për pjesëmarrje në programin Erasmus + në Mazovian State University […]

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në ‘The Mazovian State University in Płock’ të Polonisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në  ‘The Mazovian State University in Płock’ të Polonisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në ‘The Mazovian State University in Płock’ të Polonisë në kuadër të programit Erasmus+. Kjo mundësi u ofrohet […]

10th International Multidisciplinary Conference “Education-Research-Innovation” (IMCERI-2022) (Law, Economic, IT & Innovation, Education, and Medical Sciences)

We are glad to invite you to the International Scientific Conference on “Education-Research-Innovation” (IMCERI-2022) (Law, Economic, IT & Innovation, Education, and Medical Sciences) on December 13th 2022 ,at “Luarasi” University, Tirana, Albania. International Conference is the best opportunity for everyone to share research findings, as well as to exchange ideas with fellow academia members, expand […]

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Universitetin Singidunum të Serbisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Universitetin Singidunum të Serbisë  për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në Universitetin Singidunum të Serbisë  në kuadër të programit Erasmus+. Kjo mundësi u ofrohet studentëve aktualisht të regjstruar në Universitetin Luarasi, në […]

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Universitetin Universitetin Pan-European të Sllovakisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në  Universitetin Pan-European të Sllovakisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në  Universitetin Pan – European të Sllovakisë në kuadër të programit Erasmus+. Kjo mundësi u ofrohet studentëve aktualisht të regjstruar në Universitetin […]

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË TRETË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E FITUESËVE TË RAUNDIT TË TRETE, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023! Fakulteti  Drejtësisë –    Drejtësi Fakulteti Ekonomik –     Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik–     Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatike Ekonomike Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit –  Teknologji Informacioni […]