Aktivitete

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË DEPARTAMENTIN ADMINISTRIM BIZNESI TE FAKULTETIT EKONOMIK TE UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të Universiteti “Luarasi”, “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2022 – 2023, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË DEPARTAMENTIN FINANCE BANKE TE FAKULTETIT EKONOMIK TE UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të Universiteti “Luarasi”, “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2022 – 2023”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË FAKULTETIT TË DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT “LUARASI”

Konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të Universiteti “Luarasi” në Fakultetin e Drejtësisë kërkohen personel akademik efektivë, nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:   Departamenti i së Drejtës Publike Kandidati kërkohet të […]

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023! Fakulteti  Drejtësisë –    Drejtësi Fakulteti Ekonomik –     Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik –     Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatikë Ekonomike Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit –  Teknologji Informacioni dhe […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE : PËR PERSONEL ADMINISTRATIV ME KOHË TË PLOTË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Drejtorit Ekzekutiv  datë 01.7.2021 “ Për punësimin e personelit administrativ me kohë të plote për vitin akademik 2022 – 2023, shpall njoftimin për konkurrim të hapur, për vendin e lirë të punës : Përshkrimi i vendit të punës   Personeli administrativ ; Burime Njerezore me kohë të plotë, […]

Thirrje për aplikim për mobilitetin e stafit akademik (Teaching/Training), në IES de Teis, Spanjë.

Hapet thirrja për aplikim për mobilitetin e stafit akademik (Teaching/Training), në IES de Teis, Spanjë   Universiteti “Lurasi”, ka kënaqësinë, që në kuadër të International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me IES de Teis në Spanjë, të ftojë 4 staf akademik për (Teaching/Training) nga Fakulteti Ekonomik/Fakulteti Teknologjisë së Informacionit dhe […]

30 bursat, 100% falas, pranë Universitetit Luarasi

APLIKO për të përfituar një bursë në kategorinë STUDENT EKSELENT ose në kategorinë STUDENT I TALENTUAR, 100% falas pranë Universitetit Luarasi në njërin prej fakulteteve: Drejtësi; Ekonomik; Teknologji Informacioni dhe Inovacioni; Shkenca Mjekësore (Stomatologji, Farmaci, Infermieri). Brenda datës 30 Prill 2022, dërgo një email tek bursa@luarasi-univ.edu.al ku të përfshihen dokumentet: Për kategorinë “Bursë Ekselence”: Vërtetim […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.103 datë 27/8/2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2021 – 2022, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin […]

Aktivitet e Alumni

Nëse je diplomuar pranë Luarasit dhe dëshiron të njoftohesh për aktivitetet tona ALUMNI, regjistrohu duke përdorur linkun: https://forms.gle/aqxzEcyGVMBadnDYA

POZICIONI I HAPUR PUNE: ZYRA E PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN LUARASI KËRKON TË REKRUTOJË MENAXHER PROJEKTI

ZYRA E PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN LUARASI KËRKON TË REKRUTOJËMENAXHER PROJEKTIKRITERET E NJË KANDIDATI TË SUKSESSHËM:• Të paktën 5 vite eksperiencë në shkrim dhe aplikim projektesh, menaxhim projektesh të Bashkimit Evropian.• Të zotërojë Diplomë Master i Shkencave në Drejtësi, ose Ekonomik, ose Teknologji Informacioni, ose Shkencat Sociale.• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.• Aftësi të […]