Aktivitete

AGJENDA E SHKOLLËS VERORE

Për t’u njohur më shumë rreth programit të shkollës verore Qershor 2024, kliko KËTU.

Shkolla Verore

Shkolla Verore “Rrugëtimi i Shqipërisë drejt BE-së” është një program dinamik dhe intensiv i krijuar për t’iu ofruar studentëve një kuptim gjithëpërfshirës të rrugëtimit të Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Europian. Programi fokusohet në fusha kyçe si reformat ekonomike, transformimi digjital, zhvillimi i politikave dhe inovacioni teknologjik. Pjesëmarrësit do të angazhohen në shumëllojshmëri aktivitetesh interaktive, […]

Banka Qendrore Europiane dhe Tregjet Financiare

Ne kuadër te projektit MacEcon, projekt i implementuar ne kuadër te Modulit Jean Monnet, Universiteti “Luarasi” zhvilloi workshopin e dytë me studentët e degës “Teknologji Informacioni dhe Inovacioni”. Nën udhëheqjen e pedagogëve të tyre, studentët punuan dhe diskutuan mbi temën e Bankës Qendrore Europiane dhe Tregjeve Financiare.  

Bashkimi Monetar Europian

Ne kuadër te projektit MacEcon, projekt i implementuar ne kuadër te Modulit Jean Monnet, Universiteti “Luarasi” zhvilloi workshopin e parë me studentët e degës “Teknologji Informacioni dhe Inovacioni”. Nën udhëheqjen e pedagogëve të tyre, studentët punuan dhe diskutuan mbi temën e Bashkimit Monetar Europian.  

Kriteret Ekonomike per Anetaresim ne BE Disiplina Fiskale

Ne kuadër te projektit MacEcon, projekt i implementuar ne kuadër te Modulit Jean Monnet, Universiteti “Luarasi” zhvilloi nje leksion te hapur me te ftuar Dr. Vanina Jakupi. Dr. Jakupi diskutoi me studentet e vitit te pare te Fakultetit te Teknologjise se Informacionit dhe Inovacionit, dhe Fakultetit Ekonomik mbi Kriteret Ekonomike per Anetaresim ne BE, duke […]

TARIFAT E STUDIMIT 2024-2025

Klikoni KËTU për të parë tarifat e Fakultetit të Shkencave Mjekësore 2024-2025. Klikoni KËTU për të parë tarifat vjetore të studimit për vitin akademik 2024-2025.

Integrimi Ekonomik i Shqipërisë në Bashkimin Europian Sfidat dhe Mundësitë

Ne kuadër te projektit MacEcon, projekt i implementuar ne kuadër të Modulit Jean Monnet, Universiteti “Luarasi” zhvilloi nje leksion te hapur me te ftuar Dr. Vanina Jakupi. Dr. Jakupi diskutoi me studentet e vitit te pare te Fakultetit te Teknologjise se Informacionit dhe Inovacionit, dhe Fakultetit Ekonomik mbi Integrimin Ekonomik te Shqipërisë ne Bashkimin Europian, duke […]

Leksion i Hapur

Përparimi i Reformave të Sektorit Financiar në Shqipëri

Në kuadër të projektit MacEcon, projekt i implementuar në kuadër të Modulit Jean Monnet, Universiteti “Luarasi” zhvilloi një leksion të hapur me të ftuar z. Artan Gjergji. Z. Gjergji diskutoi me studentët e vitit të parë të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit mbi Përparimin e Reformave të Sektorit Financiar në Shqipëri. Pjesëmarrës në […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT “ADMINISTRIM BIZNESI”, UNIVERSITETI “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për Përgjegjës i Departamentit “Adminisitrim Biznesi”.   Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët   Të jetë shtetas […]