Aktivitete

STUDENTËT E TRANSFERUAR NË UNIVERSITETIN “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024

STUDENTËT E TRANSFERUAR NË UNIVERSITETIN “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024 Për të parë listën e plotë të studentëve të transferuar dhe të regjistruar për vitin akademik 2023-2024 pranë Universitetit “Luarasi”, ju lutemi klikoni linkun më poshtë: Tabela me të transferuar, të regjistruar për vitin akademik 2023-2024

THIRRJE PËR APLIKIM: LEKTOR/ASISTENT LEKTOR – FAKULTETI EKONOMIK, UNIVERSITETI “LUARASI”

THIRRJE PËR APLIKIM: LEKTOR/ASISTENT LEKTOR Data e Intervistës : 25 shtator, ora 11.00, Pranë Universitetit Luarasi   Departamenti: Financë-Bankë/Administrim Biznesi/Ekonomiks Universiteti Luarasi kërkon të zgjerojë skuadrën akademike dhe fton kandidatët e kualifikuar të aplikojnë për pozicionin e Lektorit ose Asistent Lektorit në Fakultetin e Ekonomik.   Detyrat kryesore: 1. Mësimdhënie në lëndët që ndodhen nën […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024

Universiteti “Luarasi” shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës si Pedagog i brendshëm në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit në Fakultetit e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit.   Përshkrimi i vendit të punës Personeli akademik me kohë të plotë që do të punësohet do të ketë postin e […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE DEKAN NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për Dekan të Fakultetit Ekonomik. Përshkrimi i vendit të punës Dekani është autoriteti më i lartë akademik i […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE DEKAN NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT TË UNIVERSITETIT “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për Dekan të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës Dekani është autoriteti më i lartë akademik […]

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024! Fakulteti  Drejtësisë –    Drejtësi Fakulteti Ekonomik –     Administrim Biznesi Fakulteti Ekonomik –     Financë Bankë Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatikë Ekonomike Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit –  Teknologji Informacioni dhe […]

POZICIONE VAKANTE PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE   Përshkrimi i vendit të punës   Personeli akademik me kohë të plotë apo të pjesshme që do të punësohet do të anagazhohet në mësimdhënie në programin e integruar të studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave” në “Farmaci”, në Departamentin e Farmacisë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore.   Kritere […]

POZICIONE VAKANTE PËR PERSONEL AKADEMIK EFEKTIV-FAKULTETI I DREJTËSISË

FAKULTETI I DREJTËSISË   Kriteret e punësimit për Personel Akademik Efektiv – Viti akademik 2023-2024   Departamenti i së Drejtës Private   Kandidati kërkohet të jetë diplomuar në fushën e të Drejtës Private. Preferohet me njohuri/përvojë universitare në fushën e të Drejtës Private; Prefrohet që kandidati të ketë kontribute kërkimore-shkencore në fushën e së drejtës. […]

TARIFAT E STUDIMIT 2023-2024

Klikoni këtu për të parë tarifat e Fakultetit të Shkencave Mjekësore 2023-2024. Klikoni këtu për të parë tarifat vjetore të studimit për vitin akademik 2023-2024.

NJOFTIM PËR VEND VAKANT “ADMINISTRATOR FAKULTETI”

Përshkrimi i vendit të punës   Administratori i njësisë kryesore është përgjegjës për mirëfunksionimin financiar dhe administrativ të saj. Administratori i njësisë kryesore duhet të ketë formim universitar, së paku në nivelin “Master i shkencave” në fushën e drejtësisë ose ekonomisë dhe përvojë pune, së paku pesë vjet në këto fusha. Administratori i njësisë kryesore […]