Activities

The Call for applications for the participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at the Pan-European University of Slovakia is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Pan-European të Sllovakisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për pjesëmarrje në programin Erasmus + në Universitetin Pan-European të Sllovakisë. Kjo […]

The Call for applications for the participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at Singidunum University of Serbia is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Singidunum të Serbisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për pjesëmarrje në programin Erasmus + në Universitetin Singidunum të Serbisë. Kjo […]

Call for applications for participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at Mazovian State University in Płock, Poland is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Mazovian State University në Płock, Poloni. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për pjesëmarrje në programin Erasmus + në Mazovian State University […]

Call for Scholarships in the Erasmus+ Program at ‘The Mazovian State University in Płock’ of Poland for the second semester of the academic year 2022 – 2023 is open

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në  ‘The Mazovian State University in Płock’ të Polonisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në ‘The Mazovian State University in Płock’ të Polonisë në kuadër të programit Erasmus+. Kjo mundësi u ofrohet […]

10th International Multidisciplinary Conference “Education-Research-Innovation” (IMCERI-2022) (Law, Economic, IT & Innovation, Education, and Medical Sciences)

We are glad to invite you to the International Scientific Conference on “Education-Research-Innovation” (IMCERI-2022) (Law, Economic, IT & Innovation, Education, and Medical Sciences) on December 13th 2022 ,at “Luarasi” University, Tirana, Albania. International Conference is the best opportunity for everyone to share research findings, as well as to exchange ideas with fellow academia members, expand […]

Call for Scholarships in the Erasmus+ Program at the Singidunum University of Serbia for the second semester of the academic year 2022 – 2023 is open.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Universitetin Singidunum të Serbisë  për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në Universitetin Singidunum të Serbisë  në kuadër të programit Erasmus+. Kjo mundësi u ofrohet studentëve aktualisht të regjstruar në Universitetin Luarasi, në […]

Call for Scholarships in the Erasmus+ Program at the Pan-European University of Slovakia for the second semester of the academic year 2022 – 2023 is open.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në  Universitetin Pan-European të Sllovakisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në Universitetin Pan – European të Sllovakisë në kuadër të programit Erasmus+. Kjo mundësi u ofrohet studentëve aktualisht të regjstruar në Universitetin […]

“LUARASI” UNIVERSITY ANNOUNCES THE LIST OF WINNING APPLICANTS OF THE THIRD ROUND, IN THE BACHELOR STUDY PROGRAMS, FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023!

“LUARASI” UNIVERSITY ANNOUNCES THE LIST OF WINNING APPLICANTS OF THE THIRD ROUND, IN THE BACHELOR STUDY PROGRAMS, FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023! Faculty of Law –    Law Faculty of Economics –     Business Administration Faculty of Economics–     Finance and Banking Faculty of Information Technology and Innovation – Business Informatics Faculty of Information Technology […]

“LUARASI” UNIVERSITY ANNOUNCES THE LIST OF WINNING APPLICANTS OF THE SECOND ROUND, IN THE BACHELOR STUDY PROGRAMS, FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023!

“LUARASI” UNIVERSITY ANNOUNCES THE LIST OF WINNING APPLICANTS OF THE SECOND ROUND, IN THE BACHELOR STUDY PROGRAMS, FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023! Faculty of Law –    Drejtësi Faculty of Economics –     Administrim Biznesi Faculty of Economics–     Financë Bankë Faculty of Information Technology and Innovation – Informatikë Ekonomike Faculty of Information Technology and […]

NOTICE OF VACANCIES FOR THE DEPARTMENT AT THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION, Department of Information Technology and Innovation, “LUARASI” UNIVERSITY FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës si Pergjegjes Departamenti në Departamentin e Teknologjise se Informacionit dhe Inovacionit në Fakultetit e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës   Personeli akademik me kohë të plotë që do të punësohet do të ketë postin si Përgjegjës […]