Activities

ADMISSION CRITERIA 2024-2025

Click here for the admission criteria to the programs offered by the Faculty of Law at Luarasi University.   Click here for the admission criteria to the programs offered by the Faculty of Economics at Luarasi University.   Click here for the admission criteria to the programs offered by the Faculty of Information Technology and […]

ANNOUNCEMENT FOR JOB VACANCIES DEAN IN THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION OF “LUARASI” UNIVERSITY

 Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për Dekan të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës Dekani është autoriteti më i lartë akademik […]

ANNOUNCEMENT FOR JOB VACANCIES. DEAN IN THE FACULTY OF ECONOMICS OF “LUARASI” UNIVERSITY

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për Dekan të Fakultetit Ekonomik. Përshkrimi i vendit të punës Dekani është autoriteti më i lartë akademik i […]

The Call for applications for the participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at the Pan-European University of Slovakia is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Pan-European të Sllovakisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për pjesëmarrje në programin Erasmus + në Universitetin Pan-European të Sllovakisë. Kjo […]

The Call for applications for the participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at Singidunum University of Serbia is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Singidunum të Serbisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për pjesëmarrje në programin Erasmus + në Universitetin Singidunum të Serbisë. Kjo […]

Call for applications for participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at Mazovian State University in Płock, Poland is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Mazovian State University në Płock, Poloni. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për pjesëmarrje në programin Erasmus + në Mazovian State University […]

Call for Scholarships in the Erasmus+ Program at ‘The Mazovian State University in Płock’ of Poland for the second semester of the academic year 2022 – 2023 is open

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në  ‘The Mazovian State University in Płock’ të Polonisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në ‘The Mazovian State University in Płock’ të Polonisë në kuadër të programit Erasmus+. Kjo mundësi u ofrohet […]

10th International Multidisciplinary Conference “Education-Research-Innovation” (IMCERI-2022) (Law, Economic, IT & Innovation, Education, and Medical Sciences)

We are glad to invite you to the International Scientific Conference on “Education-Research-Innovation” (IMCERI-2022) (Law, Economic, IT & Innovation, Education, and Medical Sciences) on December 13th 2022 ,at “Luarasi” University, Tirana, Albania. International Conference is the best opportunity for everyone to share research findings, as well as to exchange ideas with fellow academia members, expand […]

Call for Scholarships in the Erasmus+ Program at the Singidunum University of Serbia for the second semester of the academic year 2022 – 2023 is open.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Universitetin Singidunum të Serbisë  për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në Universitetin Singidunum të Serbisë  në kuadër të programit Erasmus+. Kjo mundësi u ofrohet studentëve aktualisht të regjstruar në Universitetin Luarasi, në […]

Call for Scholarships in the Erasmus+ Program at the Pan-European University of Slovakia for the second semester of the academic year 2022 – 2023 is open.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në  Universitetin Pan-European të Sllovakisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.   Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime në bursat për mobilitete në Universitetin Pan – European të Sllovakisë në kuadër të programit Erasmus+. Kjo mundësi u ofrohet studentëve aktualisht të regjstruar në Universitetin […]