Pse Luarasin?

Pse Luarasin?

Fakultetet

Fakultetet

Lajme dhe Aktivitete

Lajme dhe Aktivitete

Nderkombetarizimi

Nderkombetarizimi

Rektori i Universitetit ``Luarasi``

Pas shpalljes së rezultateve të akreditimit të shkollave të larta publike dhe shtetërore,  Universiteti “Luarasi” akreditohet maksimalisht për gjashtë vite, duke u renditur në katër shkollat e larta më të mira të vendit.

S’ka si të jetë ndryshe për sa kohë studentët e drejtësisë të këtij Kolegji janë të vetmit ndër të gjitha shkollat e larta jopublike që plotësojnë kriteret për t’u pranuar në shkollën e magjistraturës, e për më tepër, gati 80% e të diplomuarve fillojnë punë gjatë një periudhe kohore prej gjashtë muajsh, pas mbarimit të shkollimit.– Prof Dr Ethem Ruka

Foto dhe Video 

Me poshte keni disa foto dhe video galeri te aktiviteteve studentore dhe shkencore qe realizohen nga studentet dhe stafi akademit  i Kolegjit Universitar Luarasi.

Shiko me shume

Vende të lira pune

 

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË DEPARTAMENTIN E SË DREJTËS PENALE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË UNIVERSITETIN “LUARASI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. __, datë 16.07.2020 “ Për punësimin...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË DEPARTAMENTIN E SË DREJTËS PUBLIKE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË UNIVERSITETIN “LUARASI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. __, datë 16.07.2020 “ Për punësimin...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL ADMINISTRATIV PRANË UNIVERSITETIT “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, për nevojat e plotësimit të stafit administrativ në Zyrën e Sekretarisë Mësimore, njofton hapjen e procedurave të rekrutimit, sipas specifikimeve në vijim: Sekretari/a mësimor/e: Kandidati i suksesshëm i përzgjedhur nga konkurrimi për sekretar/e mësimor/e me kohë të...

Lexo më shumë
learn-3069053_1280

Akoma nuk keni vendosur se çfare do te studioni ?

Kontaktoni zyren e keshillimit te karrieres!

Keshillohu

Studio në Luarasi

Fakulteti i Ekonomisë

Bachelor
Master i Shkencave
Master Profesional

Fakulteti i Drejtësisë

Bachelor
Master i Shkencave
Master Profesional

Fakulteti i Informacionit dhe Inovacionit

Bachelor
Master i Shkencave
Master Profesional

 

Çfarë është Luarasi Alumni?

Luarasi Alumni është organizim i të gjithë studentëve që janë diplomuar gjatë këtyre nëntë viteve dhe atyre që do të diplomohen te KU “Luarasi” në të ardhmen. Grupimi Alumni synon të bashkojë e të promovojë studentët e dalë nga auditorët e KU “Luarasi”, si edhe të nxisë pjesëmarrjen e tyre në konferenca dhe aktivitete të ndryshme. KU “Luarasi” synon që nëpërmjet grupimit Alumni të mbajë lidhje me ish-studentët duke i ndjekur ata në karrierën profesionale

Aristoteli

Rrënjët e arsimimit janë të hidhura, por frutat janë të ëmbla!

 

Malcolm Forbes

Qëllimi i arsimimit është të zëvendesojë një mëndje bosh me një mëndje të hapur!