Work With Us

Në përputhje me vizionin dhe me misionin e tij për të qenë një institucion me liri akademike dhe autonomi financiare në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, Universiteti “Luarasi” është në kërkim të burimeve njerëzore me bindjen se janë aseti më i çmuar për t’i arritur në mënyrë cilësore këto qëllime.

 

Universiteti Luarasi është vazhdimisht në kërkim të akademikëve dhe kërkuesve shkencorë, profesionistëve më të kualifikuar dhe specialistëve më të talentuar për t’u bërë pjesë e një mjedisi dinamik dhe stimulus.