ERASMUS +

The Call for applications for the participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at the Pan-European University of Slovakia is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Pan-European të Sllovakisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023. Universiteti Luarasi hap thirrjen...

Read More

The Call for applications for the participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at Singidunum University of Serbia is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Universitetin Singidunum të Serbisë. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023. Universiteti Luarasi hap thirrjen...

Read More

Call for applications for participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at Mazovian State University in Płock, Poland is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Mazovian State University në Płock, Poloni. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023. Universiteti Luarasi...

Read More