Call for applications for participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at Mazovian State University in Płock, Poland is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

Call for applications for participation of academic staff at Luarasi University through the Erasmus + program at Mazovian State University in Płock, Poland is open. This call applies to the second semester of the academic year 2022 – 2023.

 Hapet Thirrja për aplikimi për pjesëmarrje të stafit akademik në Universitetin Luarasi nëpërmjet programit Erasmus + në Mazovian State University në Płock, Poloni. Kjo thirrje vlen për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.

 

Universiteti Luarasi hap thirrjen për aplikime të pedagogëve për pjesëmarrje në programin Erasmus + në Mazovian State University në Płock, Poloni. Kjo mundësi u ofrohet pedagogëve të Universitetit Luarasi, në fushat e studimit si më poshtë.

 

Fushat e studimit:

  • Tekonologji Informacioni dhe Inovacioni;
  • Shkenca Mjekesore.

 

Lloji i mobilitetit:

Mobilitet i stafit në kuadër të programin Erasmus+.

 

Kohëzgjatja e aktivitetit:

Shtatë ditë duke përfshirë dy ditë udhëtim.

 

Për më shumë informacion mbi Universitetin  Mazovian State University në Płock, Poloni ju lutemi referojuni linkut:

https://mazoëiecka.edu.pl/en/

Procedura e Aplikimit dhe Dokumentat e nevojshme për aplikim:

 

Dokumentat e nevojshme për aplikim për pedagogët:

 

  • CV (në gjuhën angleze);
  • Letër motivimi (në gjuhën angleze);
  • Niveli i gjuhës angleze C1;
  • Intervistë në anglisht e cila do të vlerësohet nga Komisioni i Vlerësimit në Universitetin Luarasi;
  • Grada shkencore e specifikuar.

 

Afati i aplikimit: 30.11.2022

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Universitetin Luarasi, Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin erasmus@luarasi-univ.edu.al

Për më shumë informacion mbi programet Erasmus+ mund të na kontaktoni në adresën: erasmus@luarasi-univ.edu.al;

 

Aplikim të mbarë!