Adresa:  Rr e Elbasanit, Nd. 59, H. 1, Kodi Postar 1010, Njësia Admin 2 – Tiranë

 

Pozicionet kryesore në Universitet

Prof.Dr Ethem Ruka

Rektor

Prof.Asoc.Dr. Anni Dasho

Zv. Rektor për Kërkimin Shkencor

Prof.Asoc.Dr. Mateo Spaho

Dekan, Fakulteti i Ekonomisë

Prof.Asoc.Dr. Rezana Konomi

Dekan, Fakulteti i Drejtësisë

Prof.Asoc.Dr. Indrit Baholli

Dekan, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit

Kino Buxheli

Administrator i Përgjithshëm

MSc. Henri Musaraj

Administrator i Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit

MSc. Vasilika Mulla

Administrator i Fakultetit të Drejtësisë

MSc. Vasilika Mulla

Zyra e Burimeve Njerëzore

Dr. Dorina Gjipali

Zyra e Zhvillimit të Kurrikulave

Luljeta Guska

Sekretaria Mësimore

NA KONTAKTONI