Provimi i anglishtes Aptis për Master dhe Doktoraturë | British Council

Kontakt Rr e Elbasanit, Nd. 59, H. 1, kodi postar 1010, Njësia Admin 2 – Tiranë  [Find on Google Maps]  Sekretaria Aptis: 068 87 67 923 Email:  linda.gjoni@luarasi-univ.edu.al  www.luarasi-univ.edu.al