Aktivitete

Thirrje për aplikim për mobilitetin e stafit akademik (Teaching/Training), në IES de Teis, Spanjë.

Hapet thirrja për aplikim për mobilitetin e stafit akademik (Teaching/Training), në IES de Teis, Spanjë   Universiteti “Lurasi”, ka kënaqësinë, që në kuadër të International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me IES de Teis në Spanjë, të ftojë 4 staf akademik për (Teaching/Training) nga Fakulteti Ekonomik/Fakulteti Teknologjisë së Informacionit dhe […]

30 bursat, 100% falas, pranë Universitetit Luarasi

APLIKO për të përfituar një bursë në kategorinë STUDENT EKSELENT ose në kategorinë STUDENT I TALENTUAR, 100% falas pranë Universitetit Luarasi në njërin prej fakulteteve: Drejtësi; Ekonomik; Teknologji Informacioni dhe Inovacioni; Shkenca Mjekësore (Stomatologji, Farmaci, Infermieri). Brenda datës 30 Prill 2022, dërgo një email tek bursa@luarasi-univ.edu.al ku të përfshihen dokumentet: Për kategorinë “Bursë Ekselence”: Vërtetim […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.103 datë 27/8/2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2021 – 2022, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin […]

Aktivitet e Alumni

Nëse je diplomuar pranë Luarasit dhe dëshiron të njoftohesh për aktivitetet tona ALUMNI, regjistrohu duke përdorur linkun: https://forms.gle/aqxzEcyGVMBadnDYA

POZICIONI I HAPUR PUNE: ZYRA E PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN LUARASI KËRKON TË REKRUTOJË MENAXHER PROJEKTI

ZYRA E PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN LUARASI KËRKON TË REKRUTOJËMENAXHER PROJEKTIKRITERET E NJË KANDIDATI TË SUKSESSHËM:• Të paktën 5 vite eksperiencë në shkrim dhe aplikim projektesh, menaxhim projektesh të Bashkimit Evropian.• Të zotërojë Diplomë Master i Shkencave në Drejtësi, ose Ekonomik, ose Teknologji Informacioni, ose Shkencat Sociale.• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.• Aftësi të […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.103 datë 27/8/2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2021 – 2022, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e […]

Klinika Ligjore “Luarasi”, thirrje për aplikim drejtuar studentëve të Fakultetit të Drejtësisë

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë, Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, Fakulteti i Drejtësisë fton studentët e tij, të bëhen pjesë e Klinikës Ligjore për të përfituar një eksperiencë akademike, profesionale dhe personale e pazëvendësueshme për vitin akademik 2021-2022, me staf të përbërë nga pedagogë të departamenteve të Drejtësisë dhe studentë […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN EKONOMIK UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.103 datë 27/8/2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2021 – 2022, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. 1, datë 14.7.2021 “Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2021 – 2022”, shpall njoftimin […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTESIS UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTESIS UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Universiteti “Luarasi”, “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2021 – 2022, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës si Pedagog i nga […]