Activities

“LUARASI” UNIVERSITY ANNOUNCES THE LIST OF WINNING APPLICANTS OF THE SECOND ROUND, IN THE BACHELOR STUDY PROGRAMS, FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023!

“LUARASI” UNIVERSITY ANNOUNCES THE LIST OF WINNING APPLICANTS OF THE SECOND ROUND, IN THE BACHELOR STUDY PROGRAMS, FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023! Faculty of Law –    Drejtësi Faculty of Economics –     Administrim Biznesi Faculty of Economics–     Financë Bankë Faculty of Information Technology and Innovation – Informatikë Ekonomike Faculty of Information Technology and […]

NOTICE OF VACANCIES FOR THE DEPARTMENT AT THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION, Department of Information Technology and Innovation, “LUARASI” UNIVERSITY FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës si Pergjegjes Departamenti në Departamentin e Teknologjise se Informacionit dhe Inovacionit në Fakultetit e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës   Personeli akademik me kohë të plotë që do të punësohet do të ketë postin si Përgjegjës […]

NOTICE OF VACANCIES FOR FULL-TIME ACADEMIC STAFF IN THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION, DEPARTMENT OF STATISTICS-MATHEMATICS, UNIVERSITY “LUARASI” FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës si Pedagog i brendshëm në Departamentin e Statistikë-Matematikës në Fakultetit e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës   Personeli akademik me kohë të plotë që do të punësohet do të ketë postin e Pedagogut te brendshëm të […]

NOTICE OF VACANCIES FOR FULL-TIME ACADEMIC STAFF IN THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION, DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION, UNIVERSITY “LUARASI” FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës si Pedagog i brendshëm në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit në Fakultetit e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Përshkrimi i vendit të punës   Personeli akademik me kohë të plotë që do të punësohet do të ketë postin e Pedagogut […]

NOTICE OF VACANCIES FOR FULL-TIME ACADEMIC STAFF IN THE BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF THE ECONOMIC FACULTY OF “LUARASI” UNIVERSITY FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të Universiteti “Luarasi”, “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2022 – 2023, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e […]

NOTICE OF VACANCIES FOR FULL-TIME ACADEMIC STAFF IN THE BANKING FINANCE DEPARTMENT OF THE ECONOMIC FACULTY OF “LUARASI” UNIVERSITY FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të Universiteti “Luarasi”, “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2022 – 2023”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e […]

NOTICE OF VACANCIES FOR ACADEMIC STAFF NEAR THE FACULTY OF LAW OF “LUARASI” UNIVERSITY

Konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të Universiteti “Luarasi” në Fakultetin e Drejtësisë kërkohen personel akademik efektivë, nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:   Departamenti i së Drejtës Publike Kandidati kërkohet të […]

“LUARASI” UNIVERSITY ANNOUNCES THE LIST OF WINNING APPLICANTS OF THE FIRST ROUND, IN THE BACHELOR STUDY PROGRAMS, FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023!

“LUARASI” UNIVERSITY ANNOUNCES THE LIST OF WINNING APPLICANTS OF THE FIRST ROUND, IN THE BACHELOR STUDY PROGRAMS, FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023! Faculty of Law –    Law Faculty of Economics –      Business Administration Faculty of Economics –     Finance and Banking Faculty of Information Technology and Innovation – Business Informatics Faculty of Information […]

JOB ANNOUNCEMENT: FOR FULL-TIME ADMINISTRATIVE STAFF OF “LUARASI” UNIVERSITY FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Drejtorit Ekzekutiv  datë 01.7.2021 “ Për punësimin e personelit administrativ me kohë të plote për vitin akademik 2022 – 2023, shpall njoftimin për konkurrim të hapur, për vendin e lirë të punës : Përshkrimi i vendit të punës   Personeli administrativ ; Burime Njerezore me kohë të plotë, […]

Staff Mobility Call for (Teaching/Training), në IES de Teis, Spain.

Staff Mobility Call for (Teaching/Training), në IES de Teis, Spain. “Luarasi” University, in cooperation with IES de Teis in Spain, within the international Credit Mobility (Erasmus +), is pleased to invite 4 academic staff for (Teaching/Training) from Faculty of Economics, Faculty of IT & Innovation to apply. The mobility period will take place during the […]