Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë:
“Informaliteti, taksat dhe zhvillimi ekonomik”

3-4 Mars 2016