SHLUJ LUARASI

 

ARDIAN BLAKCORI 

FAKULTETI EKONOMISË 

MSC në Menaxhim Ekzekutiv, Viti II

 

Ardian Blakcori I lindur me 19 prill 1993. Aktualisht ndjek studimet prane KU.Luarasi viti I dyte master

Aftesi sociale dhe kopetenca : Aftësi të mira komunikimi , i afte të punoj në  grup, të dëgjoj, të jap dhe të pranoj ide të reja nga stafi ; cilësi qe I kam fituar gjatë procesit shkollor , gjatë praktikës  mësimore si edhe gjatë punës time si  supervizor shitjesh.