Banka Qendrore Europiane dhe Tregjet Financiare

Banka Qendrore Europiane dhe Tregjet Financiare

Ne kuadër te projektit MacEcon, projekt i implementuar ne kuadër te Modulit Jean Monnet, Universiteti “Luarasi” zhvilloi workshopin e dytë me studentët e degës “Teknologji Informacioni dhe Inovacioni”. Nën udhëheqjen e pedagogëve të tyre, studentët punuan dhe diskutuan mbi temën e Bankës Qendrore Europiane dhe Tregjeve Financiare.