Bashkimi Monetar Europian

Bashkimi Monetar Europian

Ne kuadër te projektit MacEcon, projekt i implementuar ne kuadër te Modulit Jean Monnet, Universiteti “Luarasi” zhvilloi workshopin e parë me studentët e degës “Teknologji Informacioni dhe Inovacioni”. Nën udhëheqjen e pedagogëve të tyre, studentët punuan dhe diskutuan mbi temën e Bashkimit Monetar Europian.