FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE ba

Prof.Dr. Petrit Bara

email: petrit.bara@luarasi-univ.edu.al