Fituesit e Vitit Akademik 2017-2018

Të dashur maturantë!

Faleminderit që zgjodhët Luarasin për rrugëtimin tuaj akademik.

Më poshtë do të gjeni renditjen e të gjithë aplikantëve fitues të raundit të dytë për programet e studimit të ciklit Bachelor  në KU “Luarasi”.

 

 

Fakulteti i Drejtësisë:

 

Bachelor Drejtesi Raundit II>

 

 

Fakulteti Ekonomik:

 

Bachelor Administrim Biznesi Raundi II >

 

Bachelor Finance Banke Raundi II>

 

Ju inkurajojmë të vini sa më shpejt pranë godinës sonë për të realizuar regjistrimin paraprak. Për të kryer këtë regjistrim, duhet të jeni të pajisur me dokumentacionin si më poshtë:

  • Deklaratë sipas udhëzimit të MAS (plotësohet në zyrat tona)
  • Mandat -pagesa e semestrit të parë
  • Fotokopje e kartës së identitetit / pasaportës
  • Fotokopje e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesës së pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave, ose të një dëftese /diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MAS
  • Dy fotografi personale
JU MIRËPRESIM!!