SHLUJ LUARASI

GJERGJI  MAJKO

FAKULTETI DREJTËSISË

BCH, Viti II, Grupi 1, Dega: Drejtësi

Gjergji Majko ka lindur në vitin 1996 më 2 shkurt në Tiranë. Ka studjuar për të përmirësuar vehten dhe intelektin, si dhe që të jetë një përfaqësues shembullor i shoqërisë shqiptare. Aktualisht studjon në vitin e parë të Fakultetit të Drejtësisë. Gjatë tre viteve të fundit është përshirë në organizime jo-politike dhe jo fitim-prurëse. I pëlqen të jetë aktiv në shumë fusha si përshembull: në oganizimet jashtëshkollore, projekte, bamirësi, aktivitet sportive, konkurse, etj.. Gjithashtu, përpiqet të ndihmojë në të gjitha mënyrat e mundshme një individ dhe kërkon më të mirën në çdo person.

Ai karakterizohet nga këto cilësi: këmbëngulës, vlerëson opinionin e të tjerëve, i sinqertë, kërkon më të mirën tek çdo person, përdorues i certifikuar për progremet windos/mac, folës i katër gjuhëve: anglisht, italisht, spanjisht dhe shqip.

Kualifikimet kryesore i ka kryer si më poshtë:

  • Turgutozal, Tirana, Albania, 2012-2013.
  • Shkolla Jo-publike Aristoli, Tirana, Albania, 2013-2014.
  • Maastricht University, Maastricht, Netherlands, 2014-2015.

Gjergji Majko ka marrë këto vlerësime:

  • Student nderi nga Shkolla Jo-publike Aristoli.
  • Certifikata ekselence nga debate club, swiming club, fighting club, Maastricht University.
  • Certifikata për mbrojten e gjuhës Angleze “IELTS” 2014-2016 “6.5”, 2015-2017 “7.5”.