Thirrje për Konferenca

Kolegji Universitar Luarasi organizon më 24 Maj 2018, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë:

DINAMIZMI I REFORMAVE DHE NDIKIMI I TYRE NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM EKONOMIK,POLITIK E SOCIAL

Kjo Konferencë është e përbashkët për Fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin e Drejtësisë së KU “Luarasi”, ftojmë të gjithë të interesuarit të bëhen pjesë e saj.

 

 

Call for paper