Partnerët

Partnerët Vendorë

Nr Partneri Përfitimet Linku / promovimi
1 Biznes Albania Internshipe dhe praktika mësimore; angazhimi akademik i stafit të Luarasit në projektet e Biznes Albania! http://www.luarasi-univ.edu.al/nje-mundesi-e-shkelqyer-per-studentet-e-luarasit 
2 Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

 

Trajnime për studentët dhe sjellja e personaliteteve në leksione të hapura (p.sh: Profesor Prabhu Guptara) Është pasqyruar në lajmin për aktivitetin “Work and Study” në 28.09.2017:  http://www.panorama.com.al/panairi-i-punes-rektori-i-luarasi-mundesi-per-studentet/ 

 

3 Klubi Drita

 

Ndërgjegjësimi për ngritjen e klubeve dhe aktiviteteve kulturore, organizimi i aktiviteteve me karakter letrar e social  http://www.luarasi-univ.edu.al/12-vjet-pelegrin/
4 Shoqata “Avokatët Penalistë”

 

Bashkë-organizimi i leksioneve dhe programeve të trajnimeve afatshkurtra, aktivitete të përbashkëta kërkimore, bashkë-organizimi i programeve të praktikës nga palët http://www.panorama.com.al/luarasi-memorandum-bashkepunimi-me-avokatet-penaliste/
5 Youth Development Group

 

Pjesëmarrja e studentëve të Luarasit falas në trajnimet e YDG, përfshirja e stafit të Luarasit në  modulet e trajnimeve të caktuara http://www.luarasi-univ.edu.al/trainimi-me-teme-menaxhimi-i-financave-publike-i-organizuar-nga-youth-development-group/

 

6 Avokati i Popullit

 

Ku Luarasi do të kontribojë me punime të pedagogëve dhe studentëve, si dhe prezantimin e tyre në aktivitete e përbashkëta që do organozojë Universiteti me Avokatin e Popullit, në fushën e mbrojtjes, respektimit dhe promovimit të të drejtave të njeriut në vend. http://www.luarasi-univ.edu.al/memorandum-bashkepunimi-me-institucionin-e-avokatit-te-popullit/
7 Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike Duke patur parasysh rëndësinë e inovacionit për mirëqeverisjen dhe përmirësimin e shërbimeve publike ndaj qytetarit dhe bizneseve; në ngritjen dhe zhvillimin e një veprimtarie të qëndrueshme shkencore, akademike, ekonomike, si dhe në ndihmën për marrjen e vendimeve të mbështetura në punën kërkimore dhe shkencore. http://www.luarasi-univ.edu.al/memorandum-bashkepunimi-mes-ku-luarasi-dhe-ministrise-se-inovacionit-dhe-administrates-publike-dhe-mbeshtetjen-e-innovation-hub/
8 Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë Ndihma juridike do të ofrohet nga studentët e Klinikës nën kujdesin e pedagogëve përgjegjës. Objektivi kryesor i Klinikës Ligjore do të jetë ofrimi i një kontributi në formën e ndihmës ligjore falas ndaj grupeve në nevojë si edhe edukimi i juristëve të ardhshëm me frymën e mbrotjes së të drejtave dhe interesit publik. 
Ky projekt është mundësuar falë bashkëpunimit dhe mbështetjes financiare të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë Soros http://www.luarasi-univ.edu.al/ku-luarasi-dhe-fondacioni-shoqeria-e-hapur-per-shqiperine-soros-kane-inaguruar-sot-kliniken-ligjore-luarasi/
9 Universiteti Pavarësia Vlorë Ndihma juridike do të ofrohet nga studentët e Klinikës nën kujdesin e pedagogëve përgjegjës. Objektivi kryesor i Klinikës Ligjore do të jetë ofrimi i një kontributi në formën e ndihmës ligjore falas ndaj grupeve në nevojë si edhe edukimi i juristëve të ardhshëm me frymën e mbrotjes së të drejtave dhe interesit publik. 
Ky projekt është mundësuar falë bashkëpunimit dhe mbështetjes financiare të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë Soros

 

Marrëveshje në përpjekje e sipër  po bëhen me:

1- Universitetin Ismail Qemali, Vlorë

2- Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës

3- Universitetin e Tiranës

 

Partnerët Ndërkombëtarë

Tabela e mëposhtme paraqet partnerët potencialë të Luarasit që janë dhe pika kyçe për projektet e ardhme.

Nr Partneri Përfitimet Linku
1 Universiteti i Burgenland, Austri

 

Shkëmbimi i stafit akademik dhe studentëve;

Organizimi i konferencave shkencore, seminareve të përbashkëta dhe takimeve të tjera akademike për çështje me interes të përbashkët;

Shqyrtimi i dokumenteve për revista dhe konferenca shkencore;

Bashkëpunimi i mundshëm në kuadër të Programit të Përbashkët të Shkollës Doktorale në Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare dhe Menaxhim.

 

http://www.fh-burgenland.at
2 Instituti Kërkimor  I Policisë dhe Sigurisë në Bremen Aplikimi për projekte të përbashkëta në kuadër të programeve të BE-së;

Mundësia e organizimit të aktiviteteve të përbashkëta: Konkretisht, Instituti do të zhvillojë një aktivitet 1-javor në ambjentet e KU Luarasi në datat 23-30 Prill 2017.

http://www.ipos.bremen.de