KRITERET E PRANIMIT 2024-2025

KRITERET E PRANIMIT 2024-2025

Klikoni këtu për të parë kriteret e pranimit në programet e ofruara nga Fakulteti i ‘Drejtesise‘ në Universitetin Luarasi.

 

Klikoni këtu për të parë kriteret e pranimit në programet e ofruara nga Fakulteti  ‘Ekonomik‘ në Universitetin Luarasi

 

Klikoni këtu për të parë kriteret e pranimit në programet e ofruara nga Fakulteti i ‘Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit‘ në Universitetin Luarasi

 

Klikoni këtu për të parë kriteret e pranimit në programet e ofruara nga Fakulteti i ‘Shkencave Mjekësore‘ në Universitetin Luarasi