KURSE PROFESIONALE- Shërbimet

KOLEGJI UNIVERSITAR “LUARASI” HAP KURSE PROFESIONALE, SPECIALIZIME AFATSHKURTRA DHE TRAJNIME

KU LUARASI” PLOTESON TE GJITHA KRITERET LIGJORE TE VENDOSURA PER KETE QELLIM DHE ESHTE LICENSUAR PER ZHVILLIMIN E KURSEVE TE AVANCUARA PROFESIONALE!

 

KJO LICENSE E LESHUAR NGA MINISTRIA E PUNES CERTIFIKON DIJET PER KURSIN PROFESIONAL TE NDJEKUR.

 

Kolegji Universitar Luarasi ne bashkepunim me Qendren “EXPERTISE IN JUSTICE AND ADVANCE LEGAL TRAINING” DHE EKSPERTE TE FUSHAVE TE NDRYSHME, mundeson dhenien e ekspertizes per vetem pak jave.

Certifikata e marre ju krijon besueshmeri LIGJORE E PROFESIONALE te ushtrimit te profesionit kudo qe do ta ushtroni!

KURSE PROFESIONALE “Luarasi” ndodhet në Kolegjin Universitar “Luarasi”:
Adresa: Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H. 1, Kodi Postar 1010, Tiranë

Kontakt : 069 6026900

Emailkurset@luarasi-univ.edu.al

EDFAT Center – EXPERTISE IN JUSTICE AND ADVANCED LEGAL TRAINING
Website: www.edfat.org

Email: contact@edfat.org  ;  courses@edfat.org

KURSET PROFESIONALE  AFATSHKURTRA KANË SI QËLLIM TJU SJELLIN PËR PËRVETËSIM NË PAK KOHË NJOHURI ESENCIALE.

Ndaj slogani ynë është–  TË PERFITOSH PROFESIONALISHT DUKE NXËNË SHKURTIMISHT !

ËSHTË KOHA E KURSEVE PROFESIONALE AFATSHKURTRA, PËRMES SË CILAVE FITOHET NJË LLOJ EKSPERTIZE E MJAFTUESHME DHE E VLEFSHME, PËR TË NISUR KARRIERËN SI SPECIALIST/EKSPERT NË NJË FUSHË TË CAKTUAR, APO PËR TË PËRPARUAR MË LART PROFESIONALISHT NË DEGË TË REJA.

 

NË KËTË DREJTIM KEMI MARRË SHEMBULL PËRVOJËN AMERIKANE TË PRAKTICITETIT EDHE NË FORMIM.

 

KOLEGJI UNIVERSITAR “LUARASI”, DHE QENDRA EDFAT-  “EXPERTISE IN JUSTICE AND ADVANCED LEGAL TRAINING”, SJELLIN NJË QASJE TË RE, QË JU TË PËRFITONI  PROFILIZIME, EKSPERTIZA, RISI SI DHE SPECIALITETE TË NDRYSHME, PËR TË CILAT TREGU I PUNËS DHE BIZNESET KANË NEVOJË TË NGUTSHME.

 

PAS PËRFUNDIMIT TË STUDIMEVE NË DREJTËSI, EKONOMIK, etj , DO TË JETË PËRPARËSI PËR ÇDO FREKUENTUES TË KRIJOJË NJË SPECIALITET TË ÇERTIFIKUAR NË USHTRIMIN E SIGURT TË PROFESIONIT DHE PERSPEKTIVË PUNËSIMI.

 

ÇERTIFIKATA E MARRË JU KRIJON BESUESHMËRI LIGJORE E PROFESIONALE TË USHTRIMIT TË PROFESIONIT KUDO QË DO TA USHTRONI!

[dt_sc_yoga_video_item]

 

LEKTORËT TANË JANË NDËR PROFESIONISTËT MË NË ZË NË FUSHA TË CAKTUARA. FALË PËRVOJËS  DHE INTEGRITETIT TË  TYRE KURSET DO TË SJELLIN VLERË TË SHTUAR NË NJOHURITË TUAJA.

PROF.ASOC.Dr Helga VUKAJ – NË CILËSINË E PRESIDENTES SË KOMITETIT TË EKSPERTËVE TË EDFAT CENTER DHE DREJTORIT EKZEKUTIV TË KURSEVE PROFESIONALE NË KU LUARASI, VENDOS PARTNERITET ME YESHIVA UNIVERSITY, BENJIAMIN CARDOZO SCHOOL OF LAW,MANHATTAN, NEW YORK.

PARTNERITETI DO TË SYNOJË JO VETËM TRAJNIME TË DEDIKUARA ME LEKTORËT MË TË MIRË TË USA në fusha të ndryshme të drejtësisë POR EDHE PROMOVIMIN E PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT PAK JAVOR NË KËTË SHKOLLË PËR CDO TË INTERESUAR.

LEKTORËT TANË JANË:

  1. Prof.Asoc.Dr Helga VUKAJ – Profesore e së Drejtës , Drejtuese e Kurseve Profesionale dhe Presidente e Komitetit të Ekspertëve të EDFAT Center, Ish Ministër I Financave;
  2. Dr.Dritan Demiraj – Nderi i Kombit, Lektor, Drejtues i Qendrës Marshall, Ekspert në fushën e sigurisë dhe antiterrorizmit, Ish Ministër I Brendshëm;
  3. Dr.Dritan Rreshka – Magjistrat/Prokuror, Drejtues I prokurorisë RrGj Tiranë, Lektor në shkollën e Magjistraturës e Drejtë Penale;
  4. Ylli Pjetërnikaj, Magjistrat –Prokuror në prourorinë e Përgjithshme, lektor i së Drejtës Penale;
  5. Arlind Gjokutaj – lektor financë, Drejtues i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave;
  6. Armand Gurakuqi – Magjistrat/Prokuror në prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Lektor, Trajnues në shkollën e Sigurisë dhe rendit, e Drejtë Penale/krim kibernetik;

Kursi profesional: Ekspert në Investigim dhe Polici Gjyqësore” – fillon në datën 1 Mars 2018

 

Kursi profesional: Ekspertë në inspektim dhe vlerësimin ligjor të pasurive të paluajtshme” –  së vijim shpejti dhe ky kurs

Ekspert në investigim dhe Polici Gjyqësore

 
Pas mbarimit te studimeve ne Drejtesi, keshilla me e mire eshte profilizimi ne nje fushe specifike, permes marrjes se njohurive te avancuara. Profili penal eshte nje profil prestigjoz dhe qe percon integritet dhe mbetet nje ekspertize me shume prespektive ne organet ligjzbatuese sic eshte institucioni i Prokurorise, Ministria e Puneve te brendshme, Policia e Shtetit. Ndjekja e kursit do te ishte avantazh per kedo qe do te ndjeki karieren brenda strukturave te ketyre institucioneve si Oficer i Policise Gjyqesore dhe apo drejtues i strukturave ligjzbatuese.
 
Kliko ketu per me shume informacion

Ekspert i integruar në fushën e krimit kibernitik (juriste dhe IT)

Ne kushtet kur krimi kibernitik po avancn dita dites profilizimi per zbulimin dhe hetimin e tij eshte nje avantazh per cdo jurist dhe IT ne aspektin procedurial dhe material. Tregu actual eshte ne fillesat e tij dhe ekspertet jane te paket. Per kete qellim ofrohet ky kurs si avantazh per ndjekesit ne raport me aspiratat e tyre per ta ushtruar nje profilizim te tille ne institucionet shteterore dhe apo ato private.

Kliko ketu per me shume informacion

Ekspertë në inspektim dhe vlerësimin ligjor të pasurive të paluajtshme

 
Per cdo jurist e student qe synon te marre njohuri te spikatura e te ndjehet ekspert ne fushen e vleresimit dokumentar e ligjor te pasurive te paluajtshme, aseteve me perspektiven e ushtrimit te profesionit te avokatit, noterit, ndermjetesit, etj dhe apo si specialist dhe inspektor ne institucionet e trajtimit te pronave si ATP dhe ZRPP, ofrohet kursi 5 javor i cili do tju sjelle ekspertizen me te mire te trajnimit.
 
Kliko ketu per me shume informacion

Ekspert në auditimin e jashtëm dhe sistemet e kontrollit juridiko financiar

Te jesh auditues ligjor – auditues i jashtem eshte nje suplement njohurish dhe ekspertize e vecante e cila do te shtonte integritetin profesional te cdo frekuentuesi ne raport me profile e profesione te tjera si edhe avantazhin per te qene mbi palet.
Te jesh auditues i jashtem do te thote te dish te orientohesh per riskun qe mund te prodhojne procese te ndryshme ligjore, financiare, ekonomike. Te zbatosh ligjin dhe te zbulosh demet e shkaktuara apo pasojat e ardhura.
 
Kliko ketu per me shume informacion

Eksperte – ne njohjen dhe funksionimin e organeve te qeverisjes vendore

Njohja e kuadrit ligjor e nenligjor, qe rregullon veprimtarine dhe funksionimin e organeve të pushtetit vendor. Këndveshtrimi I tyre si organe Kushtetuese dhe si organe te pavarura. 

Ekspertizë e dispozitave më të përdoruara por edhe më të atakuara. 

Kuptimi i aktit administrativ sipas akteve organike dhe Kodit te procedures Administrative.Procedimi Administrativ dhe Parimet e Te drejtes Administrative, pjese e procedimit administrativ. 

Ekspertizë mbi aktin administrativ dhe risqet e tij per te qene i pavlefshëm e me pasoja për palët. Efektet e dëmit jashtëkontraktor. Kuptimi i juridiksionit dhe i kompetences në funksion të aktit administrative.

Detajim i kompetencave se veta te strukturave vendore 

Kompetencat mbi planifikim e territorit.

Mbi funksionin vendor dhe politikat e strehimit. Mbi sherbimet publike. Kompetencat vendore mbi transportin publik. Miradministrimi i financave vendore.Menaxhimin i aseteve dhe pasurive te paluajtshme publike vendore Risqet ne funksion te auditimit te jashtem te perputhshmerise dhe pajtueshmerise  

Eksperenca dhe shembuj konkrete nga  inisiativa dhe deri ne miratim te akteve te keshillave te njesive vendore.

Miratimi i rregulloreve baze te mirfunksionimin te organeve perkatese vendore.
 

Kliko ketu per me shume informacion

Formular Aplikimi për Kurse Specializimi Afatshkurtra dhe Trajnime

Kursi profesional “Ekspert i Aktit Administrativ dhe i Proçedimit Hetimor Administrativ

Ju bëjme me dije se më date 15 shkurt 2018, fillon kursi profesional “Ekspert i Aktit Administrativ dhe i Proçedimit Hetimor Administrativ”. Kohëzgjatja është 6 javë.

Frekuentimi do të bëhet ditët e enjte dhe e premte, ora 17:00 – 19:00, pranë Kolegjit Universitar “Luarasi”, salla 201, kati II.

Lektore e kursit do te jete PROF.ASOC.Dr. Helga VUKAJ. Në fund të Trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me ÇERTIFIKATË.

Lektore: Helga VUKAJ

Tituj Akademikë: Prof.Assoc. Dr.

Me një përvojë të gjerë dhe të pasur si drejtuese e disa prej institucioneve më të rëndësishme shtetërore në vend, eksperte e disa fushave të së drejtës, Prof.Assoc. Dr Helga Vukaj kontribuon me eksperiencën e saj si Presidente e Komitetit të Ekspertëve në Qendrën EDFAT, Profesore e së Drejtës, Ish Ministër i Financave të RSH;

KURSE PROFESIONALE “Luarasi” ndodhet në Kolegjin Universitar “Luarasi”:
Adresa: Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H. 1, Kodi Postar 1010, Tiranë

Kontakt : 069 6026900

Emailkurset@luarasi-univ.edu.al

EDFAT Center – EXPERTISE IN JUSTICE AND ADVANCED LEGAL TRAINING
Website: www.edfat.org

Email: contact@edfat.org  ;  courses@edfat.org