KURSE PROFESIONALE

 

KOLEGJI UNIVERSITAR “LUARASI” HAP KURSE PROFESIONALE, SPECIALIZIME AFATSHKURTRA DHE TRAJNIME

“KU LUARASI” PLOTESON TE GJITHA KRITERET LIGJORE TE VENDOSURA PER KETE QELLIM DHE ESHTE LICENSUAR PER ZHVILLIMIN E KURSEVE TE AVANCUARA PROFESIONALE!

 

KJO LICENSE E LESHUAR NGA MINISTRIA E PUNES CERTIFIKON DIJET PER KURSIN PROFESIONAL TE NDJEKUR.

 

Kolegji Universitar Luarasi ne bashkepunim me Qendren “EXPERTISE IN JUSTICE AND ADVANCE LEGAL TRAINING” DHE EKSPERTE TE FUSHAVE TE NDRYSHME, mundeson dhenien e ekspertizes per vetem pak jave.

 

Certifikata e marre ju krijon besueshmeri LIGJORE E PROFESIONALE te ushtrimit te profesionit kudo qe do ta ushtroni!

 

KURSE PROFESIONALE “Luarasi” ndodhet në Kolegjin Universitar “Luarasi”:

Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H. 1, Kodi Postar 1010, Tiranë

Sekretaria : 069 6026900

Email: kurset@luarasi-univ.edu.al

EDFAT Center – EXPERTISE IN JUSTICE AND ADVANCED LEGAL TRAINING

www.edfat.org

Email: contact@edfat.org

Email: courses@edfat.org