Kontakt

Kontakt për Kurse Specializimi Afatshkurtra dhe Trajnime:

 

KOLEGJI UNIVERSITAR “LUARASI”

Rr e Elbasanit, Nd. 59, H. 1, kodi postar 1010, Njësia Admin 2 – Tiranë

Sekretaria : 069 6026900

 

Email: kurset@luarasi-univ.edu.al

 

http://www.luarasi-univ.edu.al

 

 

EDFAT Center –  “EXPERTISE IN JUSTICE AND ADVANCED LEGAL TRAINING”

www.edfat.org

Email: contact@edfat.org

Email: courses@edfat.org