Qëllimi

KURSET PROFESIONALE  AFATSHKURTRA KANË SI QËLLIM TJU SJELLIN PËR PËRVETËSIM NË PAK KOHË NJOHURI ESENCIALE.

Ndaj slogani ynë është–  TË PERFITOSH PROFESIONALISHT DUKE NXËNË SHKURTIMISHT !

ËSHTË KOHA E KURSEVE PROFESIONALE AFATSHKURTRA, PËRMES SË CILAVE FITOHET NJË LLOJ EKSPERTIZE E MJAFTUESHME DHE E VLEFSHME, PËR TË NISUR KARRIERËN SI SPECIALIST/EKSPERT NË NJË FUSHË TË CAKTUAR, APO PËR TË PËRPARUAR MË LART PROFESIONALISHT NË DEGË TË REJA.

 

NË KËTË DREJTIM KEMI MARRË SHEMBULL PËRVOJËN AMERIKANE TË PRAKTICITETIT EDHE NË FORMIM.

 

KOLEGJI UNIVERSITAR “LUARASI”, DHE QENDRA EDFAT-  “EXPERTISE IN JUSTICE AND ADVANCED LEGAL TRAINING”, SJELLIN NJË QASJE TË RE, QË JU TË PËRFITONI  PROFILIZIME, EKSPERTIZA, RISI SI DHE SPECIALITETE TË NDRYSHME, PËR TË CILAT TREGU I PUNËS DHE BIZNESET KANË NEVOJË TË NGUTSHME.

 

PAS PËRFUNDIMIT TË STUDIMEVE NË DREJTËSI, EKONOMIK, etj , DO TË JETË PËRPARËSI PËR ÇDO FREKUENTUES TË KRIJOJË NJË SPECIALITET TË ÇERTIFIKUAR NË USHTRIMIN E SIGURT TË PROFESIONIT DHE PERSPEKTIVË PUNËSIMI.

 

ÇERTIFIKATA E MARRË JU KRIJON BESUESHMËRI LIGJORE E PROFESIONALE TË USHTRIMIT TË PROFESIONIT KUDO QË DO TA USHTRONI!