Libri i Abstrakteve – Konferenca e VI-të Shkencore Ndërkombëtare me temë: “Sistemi i Drejtësisë në Udhëkryqin e Transformimit”, 4 Maj 2016

Konferenca e VI-të Shkencore Ndërkombëtare me temë:

“Sistemi i Drejtësisë në Udhëkryqin e Transformimit”,

4 Maj 2016