Libri i Abstrakteve – Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë: “Informaliteti, taksat dhe zhvillimi ekonomik” , 3-4 Mars 2016

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë:
“Informaliteti, taksat dhe zhvillimi ekonomik”

3-4 Mars 2016