PORTALI STUDENTORË

AULA – STUDENT MANAGEMENT SYSTEM

Zona e Studentëve

Në kuadër të investimeve të vazhdueshme të  LUARASIT për përmirësimin e shërbimit ndaj Studentëve, është ndërtuar së fundmi Portali i Studentëve, i cili u siguron studentëve informacion të plotë në kohë reale me këto shërbime:

  • Profili i Studimeve,
  • Njihet me me Orarin mësimor,
  • Njihet me Notat (rezultatet e studimeve),
  • Njihet me Ecurinë e Studimeve, etj.
  • Njihet me Kurrikulën (programin mësimor),
  • Rregjistrohet për provimet e vjeshtës/dimrit/verës,
  • Bën kërkesë për diplomim/c’ rregjistrim/ transferim/ vërtetim notash/ vërtetim studenti, etj.
  • Merr njoftime nga strukturat universitare akademike dhe administrative, etj.

Nëpërmjet këtij portali studenti ka mundësinë të bëj kërkesa online për informacion ndaj sekretarisë së LUARASIT.

Ky portal mund të aksesohet në çdo vënd si dhe në mjediset e LUARASIT .
Për të aksesuar këtë portal, mjafton të klikoni në adresën më poshtë:

Për të hyrë në sistem si Student klikoni këtu 

 

Te gjithe studenteve te Luarasit (LU) i eshte ndryshuar useri, eshte vendosur sipas formatit:

Shembull: LUXY000n

LU– Luaras

X eshte kodi i ciklit , perkatesisht:

B– Bachelor

M– Master

Y eshte kodi i fakultetit, perkatesisht:

FE– fakulteti i ekomikse.

FD– fakulteti i drejtesise.

n – numer rendor ne sistemin Aula

Te gjithe ato studente qe kane patur email krendencialet i jane derguar me email. Per ata qe nuk kane patur email duhet te vijne ta marrin username dhe password tek Sekretarite perkatese, ose te bejne update emailin tek sekretaria nga ndyshimet e mundshme qe kane bere.

Kredencialet individuale për aksesimin e këtij portali tërhiqen pranë Sekretarisë përkatëse.

 

Manuali i shkurtër i përdorimit të portalit

kliko ketu >

 

Nese jeni student prane KU ” Luarasi” dhe nuk keni marre ende te dhenat per aksesin tuaj ne sistemet e elektronike te universitetit, ju lutem shkruajni nje email ne adresen si dhe per çdo paqartesi qe keni: aula@luarasi-univ.edu.al

Ne kete email ju duhet te specifikoni te dhenat tuaja si: Emer, Atesi, Mbiemer, Fakulteti, Niveli i studimit, Dega, viti i regjistrimit