PORTALI PEDAGOGËVE

Zona e Pedagogëve

Në kuadër të investimeve të vazhdueshme të  LUARASIT për përmirësimin e shërbimit ndaj Pedagogëve , është ndërtuar së fundmi Portali i Pedagogëve, i cili u siguron pedagogëve informacion të plotë në kohë reale lidhur me këto , etj.

  • Plotëson pikët e provimit të parë, provimit të dytë, detyrave.,
  • Gjeneron procesverbalin dhe e printon atë,
  • Plotëson mungesat.
  • Merr dhe dërgon njoftime. etj.

Nëpërmjet këtij portali Pedagogët ka mundësinë të bëj kërkesa online për informacion ndaj sekretarisë së LUARASIT.

Ky portal mund të aksesohet në çdo vënd si dhe në mjediset e LUARASIT .
Për të aksesuar këtë portal, mjafton të klikoni në adresën më poshtë:

Për të hyrë në sistem klikoni këtu

 

Kredencialet individuale për aksesimin e këtij portali tërhiqen pranë Sekretarisë përkatëse ose jane derguar ne adresat e juaja te emailit.

Manuali i shkurtër i përdorimit të portalit

kliko ketu >