SHLUJ LUARASI

HIRIJE ASLLANAJ

FAKULTETI DREJTËSISË

BCH, Viti III, Dega: Drejtësi

 

 

Hirije Asllanaj ka lindur me 7 tetor 1995 në Kukës.  Ka studiuar ne Degën Asistent Ligjor UAMD.Aktualisht vazhdon studimet në  vitin e lll të Fakultetit të Drejtesise.Gjatë dy viteve të fundit është  vullnetare e shoqatës Para dhe Tetraplegjikëve.I pelqen te ndimojë njerëzit në novojë.I pëlqen të jetë active ne aktivitete e bamirësisë.

Karakteristikat e saj janë:

E sinqertë,vlerëson mendimin e të tjerëve,Eshte këmbëngulëse,kerkon ndaj vetës për të arritur më të mirën e mundshme.