Njoftime

Regjistrohuni per te marre njoftimet e fundit ne emailin tuaj  (vetem per studentet)*

[wysija_form id=”2″]

 

 

NJOFTIM  PËR BIBLIOTEKËN

 

Dëshirojmë të tërheqim vëmëndjen tuaj për t’ju vënë në dijeni se Biblioteka e LUARASIT është abonuar në platformën elektronike të EBSCO, për t’ju ardhur më mirë në ndihmë studentëve  dhe stafit akademik gjatë studimeve e punës së tyre kërkimore shkencore.

Adresat për përdorimin  e kësaj platforme janë  si me poshtë:

Suksese e punë të mbarë!

EBSCO host URL:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost

 

 1. Academic Search Complete:
 1. Business Source Complete:
 1. Criminal Justice Abstracts with Full Text:
 1. eBook Academic Collection:
 1. eBook Business Collection:
 1. EconLit with Full Text:
 1. ERIC database:
 1. Legal Source:
 1. Newspaper Source Plus:
 1. Regional Business News:

 

NJOFTIM!  

Programi i Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike

ProgramiPraktikave_Facebook_V2

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zhvillimit të politikave rinore, shpall hapjen e thirrjes për aplikim për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.

 

Lançimi i thirjes: 1 qershor 2015 ora 12:00

Thirja mbyllet: 14 qershor

Perzgjedhja: 15 -29 qershor

Shpallja: 30 qershor

Fillimi i praktikes: 1 korrik 2015

Përfundimi: shtator, 2015

Hapur për: profesionistë të rinj, 21- 26 vjeç

Niveli i studimeve:  të diplomuar në programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor”.

Kërkesa: Rreth 1800 kërkesa nga Institucionet Qendrore dhe institucionet e tyre të varësisë

Aplikimi është i mundur në faqen: http://praktika.sociale.gov.al/

Ky program do të zgjasë 3 muaj, nga data  korrik shtator 2015 dhe është pa pagesë.

 • Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive tuaja profesionale si dhe të shprehive praktike në njohje me sistemin administrativ publik.
 • Periudha e praktikës së punës do të njihet si përvojë pune gjatë procedurave të rekrutimit në institucionet e administratës publike. Periudha e praktikës së punës është e papaguar.
 • Institucionet e administratës shtetërore qendrore, pjesëmarrëse në program, do të punësojnë me kontratë të përkohshme pune 200 praktikantë, të përzgjedhur nga thirrja e parë dhe që kanë kryer praktikën e punës në atë institucion në kuadër të kësaj thirrjeje. Përzgjedhja e praktikantëve kryhet nga secili institucion pjesëmarrës mbi bazën e vlerësimit të performancës, mesatares dhe titullit të studimit që përkon me profilin e pozicionit të punës.

 

Ju falënderojmë për vëmendjen!