UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022!

Fakulteti  Drejtësisë –    Drejtësi

Fakulteti Ekonomik –     Administrim Biznesi

Fakulteti Ekonomik –     Financë Bankë

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatikë Ekonomike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit –  Teknologji Informacioni dhe Inovacioni

Fakulteti i Shkencave Mjekësore — Farmaci

Fakulteti i Shkencave Mjekësore– Infermieri

Fakulteti i Shkencave Mjekësore — Stomatologji