UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË TRETË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË TRETË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023!

UNIVERSITETI “LUARASI” SHPALL LISTAT E FITUESËVE TË RAUNDIT TË TRETE, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023!

Fakulteti  Drejtësisë –    Drejtësi

Fakulteti Ekonomik –     Administrim Biznesi

Fakulteti Ekonomik–     Financë Bankë

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatike Ekonomike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit –  Teknologji Informacioni dhe Inovacioni 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore –  Farmaci

Fakulteti i Shkencave Mjekësore –  Infermieri

Fakulteti i Shkencave Mjekësore –  Stomatologji