Partnerët në tregun e punës

Partnerët e Zyrës së Studentit dhe Këshillimit të Karrierës

Partnerët dhe Bashkëpunëtorët e Zyrës së Studentit dhe Këshillimit të Karrierës janë:

 • Hysenbelliu Group
 • Dhoma Kombëtare e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë – DHTIT.
 • Forumi Rinor Austriak “Alpbach” në Shqipëri
 • SICRED sh.a.
 • DDA – Drejtoria e Të Drejtës së Autorit (Ministriae Kulturës)
 • DPPI – Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
 • Avokati i Popullit
 • Klubi i Futbollit “Ali Demi”
 • Ministria e Punëve të Jashtme
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Minitria e Kulturës
 • Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
 • Bashkia e Tiranës
 • Qendra Europiane në Shqipri – Civil Rights Defenders
 • Shoqata “Konsujt e Nderit në Shqipëri”
 • Sindikata e Administratës Publike Shqiptare
 • CGIL- Sindikata e Administratës dhe Shërbimeve Publike Italiane
 • Universiteti i Tiranës
 • Universiteti i Lodzit në Poloni
 • Ambasada Hollandeze
 • Ambasada Izraelite në Shqipëri
 • Youth Act OJF
 • Forumi Ekonomik Studentor
 • Lidershipi i Të Rinjve të Tiranës
 • Kryqi i Kuq Shqiptar
 • TANDEK
 • ExpoCity Albania
 • SOROS
 • Europa Agency
 • Fondacioni Fundjava ndryshe, etj
 • Raiffeisen Bank
 • Union Bank