Konferencë ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri”

Universiteti “Luarasi”, në bashkëpunim me Shoqërinë Shqiptare për të Gjitha Moshat ( ASAG), organizoi konferencën ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri”.
Nëpërmjet kësaj konference, u evidentuan shqetësimet kryesore të të moshuarve në Shqipëri dhe u dhanë zgjidhje alternative në mënyrë që pensionistët të minimizojnë problemet ekonomike e të jenë aktivë në komunitet.
Për më shumë informacion, artikullin e plotë mund ta lexoni në linkun e mëposhtëm:

“Luarasi” bashkëpunim me ASAG, konferencë për moshën e tretë