Konferencë ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri”

Konferencë ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri”

Universiteti “Luarasi”, në bashkëpunim me Shoqërinë Shqiptare për të Gjitha Moshat ( ASAG), organizoi konferencën ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri”.
Nëpërmjet kësaj konference, u evidentuan shqetësimet kryesore të të moshuarve në Shqipëri dhe u dhanë zgjidhje alternative në mënyrë që pensionistët të minimizojnë problemet ekonomike e të jenë aktivë në komunitet.
Për më shumë informacion, artikullin e plotë mund ta lexoni në linkun e mëposhtëm:

“Luarasi” bashkëpunim me ASAG, konferencë për moshën e tretë