10 BURSA TË PLOTA STUDIMI PËR 10 STUDENTËT EKSELENTË