8th International Scientific Conference: “Integrated Policy in Research and Innovation”

8th International Scientific Conference: “Integrated Policy in Research and Innovation”

Luarasi University is organizing the 8th International Conference on “Integrated Policy in Research and Innovation” On May 8, 2019. The conference will provide a platform to Research Scholars, Practicing Managers, and Academicians to publish high quality research work in the areas of Law, Business, Management, Commerce, Technology and Innovation. Its aim is to promote research education and to establish acquaintances.

Rektori i Universitetit “Luarasi”, Prof. Dr. Ethem Ruka, mbajti fjalën e hapjes dhe ftoi të përshëndesin Ambasadorin e Republikës së Kinës, Sh.T.Z. Zhou Ding, Ambasadorin e Rumanisë, Sh.T.Z. Mircea Perpelea, Profesor Gaetano Dammacco, nga Universiteti “Aldo Moro” i Barit dhe Avokati i Popullit, Ms. Erinda Ballanca, të cilët vlerësuan bashkëpunimin dhe tematikën bashkëkohore të konferencës.

Konferenca vazhdoi punimet me tre panele të ndryshme, sipas fushave të studimit dhe fakulteteve. Pjesëmarrësit kanë përgatitur punime me vlera për zhvillim dhe me tematika bashkëkohore.
Paneli i Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Luarasi” moderohet nga Dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Asoc. Dr. Mateo Spaho, Prof. Dr. Engjëll Pere dhe Profesor Gaetano Dammacco, nga Universiteti “Aldo Moro” i Barit.

Konferenca u zhvillua ne gjuhën angleze dhe të gjitha punimet prezantimet u zhvilluan në anglisht.
Paneli i Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit në Universitetin “Luarasi” moderohet nga Dekani i Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, Prof. Asoc. Dr. Indrit Baholli, Prof. Dr. Adriana Gjonaj dhe Dritan Meziri.

Paneli i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin “Luarasi” u moderua nga Dekania e Fakultetit të Drejtësisë, Prof. Asoc. Dr. Rezana Konomi dhe Dr. Lorenc Stojani.