Bashkëpunimet tek Luarasi

Bashkëpunimet tek Luarasi

Luarasi zhvillon tjetër bashkëpunim të rëndësishëm! Sot pritëm Bordin Drejtues të organizatës Current Economic and Social Topics International Research Association (CESTIRA) :
Prof. Dorota Witkowska – President
Prof. Krzysztof Kompa – Zv.Presidenti
Prof Jerzy Rożanski – Financieri
dhe Z.Gert Dragoshi – Koordinator i CEST

Së bashku me CESTIRA, do të bashkëpunojmë për organizimin e Konferecës me temë “Current Economic and Social Topics” e cila do të zhvillohet në Shqipëri më 27-29 Tetor 2016.

Më shumë detaje në vazhdim!