Besmir Semanaj, leksion të hapur për studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit

Besmir Semanaj, leksion të hapur për studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit

Universiteti “Luarasi” organizoi një leksion të hapur për studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Besmir Semanaj, ekspert dhe menaxher në kompaninë e telekomunikacionit ‘Albtelecom’, trajtoi tema të ndryshme mbi teknologjinë dhe rolin e saj në ditët e sotme.
Studentët e Universitetit “Luarasi” patën mundësi të diskutonin në lidhje me temën “Siguria e Informacionit”, një temë është shumë e rëndësishme në tregun e punës së ditëve të sotme.