BURSA NË AUSTRI Me pjesëmarrjen e veçantë të Ambasadorit Austriak në Shqipëri : Z.Thomas Schnoell

BURSA NË AUSTRI Me pjesëmarrjen e veçantë të Ambasadorit Austriak në Shqipëri : Z.Thomas Schnoell

Studentët e “Luarasit” gjatë takimit me Ambasadorin Austriak Z. Thomas Schnoell dhe Organizatën Rinore “Initiative Groupe Alpbach Albania“. Ky takim kishte për qëllim të udhëzonte studentët mbi mënyrat e aplikimit në programet verore që ofron European Forum Alpbach. EFA është forumi më i njohur dhe me jetëgjatësi më të madhe në Europë. Studentët e “Luarasit” të cilët do të aplikojnë në këtë Forum do të mbështeten gjatë të gjithë procedurës së aplikimit nga Ambasada Austriake dhe Organizata rinore e cila është përfaqësuese e EFA në Shqipëri.

Data e fundit për të dërguar aplikimet tuaja është 31 Mars!
APLIKONI!!