“Ceremonia e ndarjes së certifikatave”për programet e lidershipit

“Ceremonia e ndarjes së certifikatave”për programet e lidershipit

Më datë 8 mars 2019, ora 17.00, pranë Universiteti Luarasi u organizua “Ceremonia e ndarjes së certifikatave”për programet e lidershipit, Next Generation Leaders (Liderët e brezit të ri), ku u certifikuan 30 liderë të rinj nga universitetet shqiptare, me një fokus të veçantë në vlera, etikë dhe lidership, organizuar nga McCain Institute for International Leadership pjesë e Arizona State University një organizatë e përkushtuar në avancimin e lidershipit të udhëhequr nga karakteri, bazuar në sigurinë, shancin ekonomik, lirinë dhe dinjitetin njerëzor në rang global.

Organizata partnere lokale në Shqipëri për zhvillimin e këtij programi është Universiteti Luarasi.