Ekopolitike – “Debati për ekonominë, politik apo për njerëzit?”, 23 mars 2018