Happy Europe Day!

Happy Europe Day!

Studentët e Universitetit Luarasi dhe përfaqësues të këshillit Studentor live nga Parlamenti Shqiptar, me rastin e 70 vjetorit të BE.
Rinia e Luarasit mbështet fort aspiratat kombëtare të shqiptarëve për të qenë pjesë e familjes së madhe europiane.
Zyra e Marrëdhënieve me Publikun